Registrácia športových zväzov

Slovenský atletický zväz
Slovenská gymnastická federácia